Voorwoord van de redactie

Het lag voor de hand om ter gelegenheid van het tiende lustrum een mooi boek uit te brengen. Zo’n ‘boek’ was er ook 25 jaar en 15 jaar geleden. Toch kozen we voor een moderne, eigentijdse variant: een website. Een website waar ieder jaar in woord en beeld beschreven wordt. Een canon van 50 jaar Schaatsclub Gouda.

De voorbereiding, samenstelling en eindredactie namen meer dan een jaar in beslag. Archieven werden doorgespit. Clubbladen en jaarverslagen doorgelezen, zolders doorzocht. Met verschillende mensen teruggekeken. Het resultaat is nu zichtbaar op jouw beeldscherm.

Hoe kijk je nu na al dat graafwerk terug op 50 jaar clubgeschiedenis? Ik zou ons willen typeren als een collectief van individualisten. Inherent aan onze sport. Communiceren blijkt daarbij soms zeker een kwestie van zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Het zijn ook 50 jaren vol golfbewegingen. Talenten, trainers, bestuurders. Ze kwamen, staken energie in eigen plezier en prestaties of in die van anderen, en verdwenen vaak vroeger en soms (veel) later weer van het toneel. Er werd soms geruzied, vaak gediscussieerd. Zijn we een club voor recreatie of prestatie? Hoe komen we aan trainers en hoe behouden we die? Hoe binden we mensen aan onze vereniging

Maar boven alles werd er veel gelachen, geleefd, beleefd en geschaatst. Schaatsgeneratie na schaatsgeneratie. En ondertussen hebben we ontdekt dat prestatie en recreatie helemaal niet zonder elkaar kunnen, zoeken we nog steeds naar trainers, en blijft schaatsen, op ijzers en wielen, dat wat ons bindt. Van krabbelaars tot wereldtoppers, van supersprinters tot kilometervreters, juryleden, organisatoren en bestuurders. Het is boven alles hún verhaal.

Je hebt de weg naar de lustrumwebsite al gevonden. Een website, waar 50 jaar schaatsclub in woord en beeld kan worden beleefd. Door middel van verhalen, beschrijvingen, foto’s en video. Is het een compleet verhaal? Dat is het niet, maar daar kan je wel mee helpen! Geef correcties, aanvullingen en meer mooie verhalen door aan de redactie: 50jaar@scgouda.nl.

Nu op naar de volgende 50 jaar. Er is nog van alles te doen!

Hartelijke groet,
namens de redactie,

Jan Revet

 

2 reacties

 1. peter van der burg
  15 oktober 2012 at 21:42 · Beantwoorden

  Jan,
  In jaar ’98 – ’99 staat iets over mijn actie om de skeelerbaar te krijgen. Er staat dat ik er professioneel bij betrokken was, maar dat is niet helemaal juist. Ik was er niet vanuit mijn werk bij betrokken, maar als vrijwilliger/lid. Misschien is de onderstaande beknopte samenvatting van het proces te gebruiken?

  Op 5 februari ’98 hoorde ik van Alain van Hoof (bestuur) dat er vergaande plannen waren voor een wielerbaan in de Goudse Hout. De skeelerbaan was kennelijk vergeten (terwijl ik al in ’93 de technische dienst van het recreatieschap van het benodigde informatiemateriaal had voorzien). Alain vroeg me om te proberen iets voor het skeeleren te realiseren.

  Ik zag dat de wielerbaan niet echt goed was ontworpen (ik had ook bij Excelsior gekoerst in de jaren ’80) met een veel te scherpe bocht van 180 graden. Dus mijn idee om die eruit te halen en de baan fors te verruimen (tot wat het nu geworden is) kreeg de steun van Excelsior. Echter, de stukken waren al verzonden voor de beslissende vergadering van het algemeen bestuur. Het kostte enige moeite om ook het bestuur van het recreatieschap en het college van Gouda over te halen om het duurdere (maar betere plan) goed te keuren. Uiteindelijk stemde alle financiers (Excelsior, Recreatieschap en Gouda) in met het plan. Op 8 april werden de contracten getekend.

 2. Redactie
  16 oktober 2012 at 08:21 · Beantwoorden

  Peter, bedankt voor je reactie. De pagina is aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deel deze pagina met anderen