15 maart 2011 · in Jaaroverzicht, Jaren 60 · 1 reactie

In Heerenveen is men bezig met de aanleg van een 400 meter kunstijsbaan. De Goudse schaatsers zijn naarstig op zoek naar ijs om hun sport te kunnen beoefenen. Er worden trips naar andere ijsbanen georganiseerd én er zijn plannen voor een eigen ijsbaan…

Daar bij die molen

Het bestuur was van plan iedere zaterdag- en zondagmorgen, zo gauw er te schaatsen is, langebaanwedstrijden te organiseren op de ijsbaan “Daar bij die molen” van de heer Schoonderwoerd langs de Provinciale weg naar Haastrecht. Dat ging natuurlijk niet vanzelf. Er werden “enige sterke energieke jonge mannen” gevraagd voor het uitzetten van de officiële langebaan en kortebaan. Ook waren er juryleden nodig: “ieder die liefde voor de schaatssport heeft wordt hiervoor door ons gepromoveerd”.

In 1965 werden er verdere besprekingen gevoerd met de heer Schoonderwoerd over gebruik van de natuurijsbaan die in de daaropvolgende jaren ons winterhome zou worden. Ook werd in dat seizoen onderhandeld met de gemeente Gouda over het halfverharde sportveld in sportpark O0sterwei, dat inmiddels onze trainingslocatie was geworden. Gedurende de winter, als het veld t0ch vol plassen stond, wilde het bestuur dat het ondergespoten werd en zo te gebruiken was als veldijsbaan. De gemeente kon echter niet overtuigd worden van het nut hiervan. Gelukkig werd er met de heer Schoonderwoerd wel overeenstemming bereikt en zo kwam het dat er voor een bedrag van fl 1 ,- per persoon, iedere zondagmorgen wedstrijden verreden mochten worden.

Aanstormend talent

Voor trainer Van Adrichem was het een leuk succes dat twee van zijn pupillen dat jaar in aanmerking kwamen voor selectiewedstrijden op de Jaap Edenbaan. Dat waren Huib van der Starre en Huig Bongers voor respectievelijk de jeugdploeg en de B-ploeg. Huib van der Starre bemachtigde bij de junioren een goede tweede plaats en Huig Bongers won de 500 meter en werd derde op de 1500 meter bij de senioren. De tijden van Huig: 46. 1 en 2.30.3, waarbij Ernst Beets 2e werd op de 500 meter in 47.8 en 1e op de 1500 meter in 2.27.8. Ernst Beets kwam hierdoor in de B-ploeg. Huib van der Starre kwam in de jeugdploeg door een goede tweede plaats bij de Zuidhollandse Jeugdkampioenschappen Langebaan. Huig Bongers mocht daarna trainen met de B-ploeg, maar na een woordenwisseling met Egbert van ’t Oever werd hij naar huis gestuurd. In die tijd reed Huig Bongers de beste clubprestaties: 45. 5 op de 500 meter, 2.25.5 op de 1500 meter, 5.10.0 op de 3000 meter en 8.57.6 op de 5000 meter.

Nieuw lid

Jan Bazen wordt lid van de vereniging. Een zeer talentvolle sprinter waar we de komende jaren nog veel van zouden horen.

Afdelings Kampioenschappen

Schaatsclub Gouda werd met Jan Bazen, Huib van der Starre en Bertus Koppendraaier 3e bij de afdelings kampioenschappen van de N.V.B.H. S. (Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Hardrijden op de Schaats).

Eerste clubblad

Op 1 november 1965 verschijnt het eerste clubblad. De redactie bestond uit Huig Bongers, Friedel Slappendel en Joop Scholten. Men is van plan om in het voorjaar een trainingscircuit met hindernissen aan te leggen. Ook werd een busreis naar de Deventer kunstijsbaan georganiseerd. Zie bijgaande foto. Op de foto zien we prominenten als Huib Tober, Joop Scholten, Dick, Huib en Wieneke van der Starre en Jan Vermeulen.

Contactavond

Op 29 april 1966 is de contactavond met het volgende programma:

  • Inleiding en uiteenzetting voor de ijsclubbesturen door de secretaris
  • Europese kampioenschappen schaatsen 1966, een film van 20 minuten
  • De Elfstedentocht 1963, een film van 12 minuten
  • Fancy fair en vertoning van ons Deventer avontuur
  • Wereldkampioenschappen schaatsen 1966, een film van 70 minuten
  • Discotaria met gezellig samenzijn

De voorzitter doet daarna mededeling over een trainingsreis naar Zwitserland die + f 295,- zal kosten voor een tijdsduur van 14 dagen.

De penningmeester brengt een voorlopig financieel verslag uit, waaruit blijkt dat de zaak rendeert. Hij meent dat de vereniging met dezelfde contributie financieel kan draaien. Verder dringt hij er nogmaals op aan dat de secretaris zijn onkostendeclaratie over 3 jaar indient.

Tenslotte kwam ter sprake dat op de feestelijke sluitingsbijeenkomst te Lekkerkerk geen dankwoord is gesproken aan het adres van de heer Van Adrichem, die het hele seizoen de training in Gouda pro deo verricht had. Unaniem werd dit betreurd en er werd nagegaan hoe dit verzuim hersteld diende te worden. Niet schriftelijk maar op de jaarvergadering, luidde de conclusie.