Toekomst

Wat brengt de toekomst voor SC Gouda?

Vanwege ons 50 jarig bestaan hebben we in samenwerking met SPORT.GOUDA op 6 oktober 2012 een debat georganiseerd over de toekomst van sportverenigingen. Invalshoek: ‘leuk om 50 jaar terug te kunnen kijken op veel plezier en successen, maar gaat ons dat ook de komende 50 jaar lukken?’

Als je deze vraag stelt aan vele enthousiaste vrijwilligers van onze vereniging en aan bestuurders van andere sportverenigingen dan krijg je een enthousiast en positief geluid terug: “natuurlijk, want het is ons tot nu toe toch ook gelukt..!”.

In het ‘lagerhuisdebat’ onder leiding van een enthousiaste gespreksleider Gijs Weenink, waar prikkelende stellingen over dit thema werden besproken werd zichtbaar dat er ondanks al het enthousiasme toch ook nog wel veel verschillende visies bestaan over de eisen die dat stelt aan de verenigingen en aan het bestuurlijk kader.

Zo is men het er absoluut niet over eens of sponsors hogere eisen kunnen stellen aan de verenigingen en over de vraag of de verenigingen verder moeten professionaliseren. Ook wordt er nog wel verschillend aangekeken tegen de vraag of alles in het teken van de sportprestaties moet staan of dat ook de persoonlijke ontplooiing nagestreefd mag worden.

Meest opvallend vond ik de mening van veel aanwezigen dat de sportvereniging veel te goedkoop is, onder het motto “iets goeds mag ook wel wat kosten”. Ik ben het niet zozeer oneens met dat motto, maar ik was het veel meer eens met een van onze eigen leden die naar voren bracht dat de verenigingsbijdrage niet los gezien mag worden van de overige kosten die je moet maken om je sport te bedrijven. Als wij graag zien dat onze jeugd toestroomt en ook een sportcarrière opbouwt dan moeten we hun ouders niet op te hoge lasten jagen, want vaak gaat het om meerdere kinderen in een gezin. Ook het afhaken van jong volwassenen heeft vaak te maken met financiële keuzes die zij moeten maken.

SC Gouda maakt een langdurige bloeiperiode door en we hopen natuurlijk allemaal dat dat nog lang zo door zal gaan. Veel mensen zijn levenslang van deze sport gaan houden. De constante toestroom van jeugd, de betrokkenheid van hun ouders bij onze vereniging en de vele actieve en enthousiaste vrijwilligers, voor het leven vaak, die dat oplevert zijn volgens mij de basis van ons succes als vereniging.

Kijken in de toekomst kan natuurlijk niemand, ook uw nieuwe voorzitter niet. Maar ik zal me wel sterk maken voor het behoud van die enthousiaste verenigingscultuur. Als het kan hoop ik met de club de komende jaren ook vorderingen te maken in onze trainingsaccommodaties, maar daarbij moeten we ons er zeer van bewust blijven dat onze sport voorop staat en het plezier in schaatsen en inline skaten ons doel is.

Gerard Reussink
Voorzitter SC Gouda

 

Deel deze pagina met anderen