15 maart 2011 · in Jaaroverzicht, Jaren 60 · 1 reactie

Over de winter van 1962/1963 schrijft de website Geschiedenis 24 het volgende:

“Een Noordoosterstorm leidt tot grote overlast. Auto’s zijn geheel ingesneeuwd en wegen worden met bulldozers vrijgemaakt. Door de hoog opgewaaide sneeuw worden de Afsluitdijk en de weg Amsterdam-Utrecht gesloten.  Melk wordt vanaf het eiland Marken met sleden over de Gouwzee naar land gebracht en levensmiddelen worden op de terugweg meegenomen. In de bossen wordt geskied”.

De perfecte omstandigheden om een schaatsclub op te richten!

Een vereniging voor schaatsenrijders

In 1962 besloten de heren De Redelijkheid, Kaptein, Frederiks en Verdoold een training voor schaatsenrijders te organiseren. De gedachten gingen in de eerste plaats uit naar de kortebaanrijders in de regio Gouda- Lekkerkerk. Deze gedachtengang werd uiteengezet op een openbare bijeenkomst die gehouden werd in hotel-restaurant ”De Kroon”, op de Kleiweg in Gouda. Daarvoor waren alle schaatsenrijders, bekend of onbekend, die bij de toenmalige Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Hardrijden op de Schaats (NVBHS),  waren ingeschreven uitgenodigd. Onder de aanwezigen zagen we dan ook onder andere Ab van Adrichem, Klaas van Duuren, Wim Verwaal, Arie den Braber, Geurt Pottuit en Huig Bongers. Op de voorstellen van de initiatiefnemers werd door de aanwezigen positief gereageerd en zo werd besloten tot oprichting van de afdeling Gouda van de NVBHS.

De eerste leden

De eerste trainingen werden gegeven in het oude veilinggebouw aan de Bodegraafsestraatweg te Gouda, wat nu de Breevaarthoek is. Trainer werd de heer De Redelijkheid die tevens voorzitter werd. Zijn naaste medewerkers waren: als secretaris de heer Verdoold, als penningmeester de heer Kaptein en de leden Frederiks en Sloof. De resultaten van de trainingen wierpen al snel vruchten af. Wim Verwaal won de Zuidhollandse juniorenkampioenschappen. Dit succes trok nieuwe leden aan en de training verhuisde naar een gymnastieklokaal in de buurt van de Karnemelksloot.

Hier kunt u de allereerste ledenlijst inzien.

Op 18 januari 1963 werd de twaalfde Elfstedentocht gehouden. De latere leden Piet van Oosten, Thomas Henrich en Gerrit van Vliet verschenen aan de start van wat één van de meest barre tochten der tochten zou worden.

Er werd bloemrijk genotuleerd in die dagen. Een bestuursvergadering in februari 1963 werd als volgt geopend:

“Op deze winterse zondagmorgen – een dag waarop des middags weer verschillende rijderijen op de schaats waren uitgeschreven en waar ook nog enkele bestuursleden hun kunsten op de schaats of op bestuurlijk gebied zouden gaan geven, zodat daarom deze vergadering des morgens plaats vond en zo deze hele dag dus weer in het teken van hun geliefde sport stond, op deze winterse zondagmorgen dan opende onze voorzitter de Heer J. de Redelijkheid met een hartelijk welkomstwoord de vergadering.”

Dat Gouda een vruchtbare bodem voor het schaatsen biedt blijkt overigens uit het volgende. Een overgeleverde gemeentelijke verordening uit Gouda van 1490 laat zien hoe populair het schaatsen dan al is. De verordening verbiedt de burgers om de stad bij vorst met opzet onder water te zetten. Blijkbaar was dat de gewoonte geworden, een gewoonte die alleen verklaard kan worden uit het verlangen van de stedelingen om de stad tot één grote ijsbaan om te toveren!