22 januari 2012 · in Voetnoten · geen reacties

De NVBHS (Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Hardrijden op de Schaats) was een sportbond die voortkwam uit en die concurreerde met de huidige KNSB.

De NVBHS werd in 1929 opgericht uit protest tegen de, zonder trainingsbegeleiding door het bondsbestuur georganiseerde trainingskampen, in Davos. De NVBHS liet schaatsers onder begeleiding van een technische commissie in Oslo trainen, waar ‘de beste rijders vandaan kwamen en men de beste tegenstanders vond in wedstrijden’. De KNSB accepteerde deze vereniging, als maar in het huishoudelijk reglement werd vastgelegd ‘dat gelden voor uitzending van rijders naar het buitenland niet aan de rijders zelf ter hand mochten worden gesteld’, teneinde ‘de heilige amateurstatus van de rijders niet in gevaar te brengen’.

Maar in de pers werd de NVBHS neergezet als ‘een splijtzwam die moet worden uitgeroeid’ en conflicten konden niet uitblijven. Uiteindelijk werd de NVBHS pas in 1967 opgeheven, toen er door de komst van de kunstijsbanen voldoende trainingsmogelijkheden in eigen land ontstonden.

Bron: Friesch Dagblad