16 maart 2011 · in Jaaroverzicht, Jaren 90 · 1 reactie

De vereniging is op 1 oktober 1962 opgericht voor een bepaalde tijd van 30 jaar. Tijdens de ledenvergadering moet daarom beslist worden of de schaatsclub wordt opgeheven danwel voortgezet zal worden. De vergadering besluit unaniem tot voortzetting.

Los van deze  beslissing ontwikkelt  zich een geanimeerde discussie over de toekomst en het toekomstbeleid van de club. Er wordt een groot aantal vragen  opgeworpen, waarop niet altijd direct een antwoord te geven is. Bijvoorbeeld:

  • Is onze vereniging nog wel een wedstrijdclub of is zij een recreatieclub aan het worden?
  • Moet de club alleen maar gezien worden als bespreekbureau voor abonnementen?
  • De “oudere jeugd” laat het afweten bij het wedstrijdrijden. Hoe krijgen we die er weer bij?
  • De betrokkenheid van de leden bij sociale evenementen is gering. Wat doen we daar aan?
  • Is het wel  juist om verschil te maken tussen de begrippen wedstrijdrijder en trimmer/recreant?
  • Is de term ‘verenigingslid’ niet juister? Beide groepen kunnen waardevol werk voor de vereniging leveren bijvoorbeeld begeleiden van jeugdschaatsers, deelnemen aan commissiewerk, een opleiding volgen voor trainer enz.

Het is wel duidelijk dat er een beleid op lange termijn uitgezet moet worden. De vergadering stemt in met het vormen van een commissie die zich zal gaan bezig houden met dit onderwerp. Jan Revet zal deze commissie leiden die verder bestaat uit Eric Tober, Ittsje Wolthers, Jan Heysteeg, Jos Brands, Enno Swets en Rien Hakstege.

De commissie schetst een somber beeld. Er is sprake van een dalende belangstelling voor en deelname aan wedstrijdsport en sociale activiteiten. De commissie doet een groot aantal aanbevelingen, waaronder een betere integratie met het jeugdschaatsen, meer aandacht voor opleidingen en selectiegroepen en een betere communicatie.

Bekers

Dit seizoen worden de Ben de Bruin trofee en de Marathon Beker geïntroduceerd.

Schaatsmarkt

De schaatsmarkt in september wordt opgesierd met een expositie van nostalgische schaatsen. Er is veel belangstelling van leden en van de pers.

Kersttoernooi

Emilie Gale haalt de tweede plaats op het SVR Kersttoernooi in Rotterdam. Veel meer prijzen zullen daar  niet meer gehaald worden.

Clubontmoeting

De clubontmoeting nieuwe stijl krijgt vorm. Het wordt een ontmoeting tussen de groep uit Rotterdam en de groep Den Haag. Vele jeugdschaatsleiders van de Schaatsclub Gouda zien elkaar voor de eerste keer.

Griep tijdens clubkampioenschappen

Tijdens de clubkampioenschappen van de Schaatsclub Gouda heerst de griep. Toch kunnen er gelukkig nog 10 kinderen aan meedoen.

Trainerscoördinator

Om de communicatie tussen trainers, baan en vereniging te verbeteren heeft de TC een trainerscoördinator aangesteld. Bert Maas heeft deze rol met succes ingevuld.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1992-1993

Andrea Nuyt NK Afstanden 7e plaats 500 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 10e plaats 1000 meter
Emiel de Jager NK Supersprint 7e plaats
Emiel de Jager NK Kortebaan 7e plaats
Monique Cammeraat NK Junioren 3e plaats