16 maart 2011 · in Jaaroverzicht, Jaren 90 · geen reacties

Ruud Rutten blikt terug op zijn eerste jaar als voorzitter:

Het schaatsseizoen 1994-1995 was een opvallend seizoen. In het afgelopen jaar zijn door onze leden bijzondere prestaties neergezet tijdens verschillende toernooien. Andrea Nuyt blonk niet alleen uit met een tweede plaats bij de neo-senioren, maar ook het portret in het lijfblad voor de schaatsers: Schaats, mocht er wezen.
Bij de Nederlandse Kampioenschappen in Groningen werd Emiel de Jager 7e bij de junioren B en Ilse van der Gaag 6e bij de junioren C (en zij kreeg een uitnodiging van Inzell voor het weekeinde van 18/2). Maar niet alleen de talenten hebben de aandacht getrokken. Een groot aantal leden heeft het afgelopen seizoen met veel plezier getraind en geschaatst. Ook de trimmersgroep is weer behoorlijk in aantal toegenomen. Verder heeft  de marathongroep een vaste plaats in Utrecht verworven.
Binnen de vereniging hebben wij helaas de activiteiten van de ontspanningscommissie moeten ontberen. Desondanks zijn er toch weer verschillende “buiten-schaatse” activiteiten ontplooid. Ik denk hierbij aan de busreizen naar Thialf in Heerenveen en aan het voetbaltoernooi. De definitieve afsluiting vond plaats op 18 maart in Heerenveen. Het uitstapje in december was ook een groot succes. Ook is er een poging ondernomen om een feestavond te houden: een heel goed initiatief! Helaas hebben de organisatoren geen begroting en programma aan het bestuur voorgelegd, maar werd de feestavond wel in het clubblad aangekondigd. Het bestuur vindt het niet gepast dat in het laatste nummer van het clubblad de schuld voor het niet doorgaan bij het bestuur werd neergelegd. Het bestuur distantieert zich van een dergelijk optreden, omdat het bestuur verantwoording moet afleggen over het gevoerde beleid en de financiële resultaten. Het bestuur betreurt het dat een goed initiatief voor een feestavond op een dergelijke wijze uitmondt. Het bestuur hoopt daarom dat het enthousiasme om een feestavond te organiseren nog aanwezig is en zal al het in haar vermogen ligt aanwenden om leden te ondersteunen die een feestavond willen organiseren.

Financiële reserve te hoog

De club staat er ook financieel goed voor. Zo goed zelfs dat er aanzienlijke reserve is ontstaan. Op de jaarvergadering dient een aantal leden een motie in om de contributie met 25% te verlagen. Er ontstaat een heftige discussie, maar uiteindelijke wordt het voorstel met 26 stemmen tegen en 9 stemmen voor verworpen. Wel wordt het bestuur opgeroepen om meer activiteiten te organiseren.

PR

Gerard de Jager geeft vorm aan een meer structurele aanpak van de public relations (PR). De club krijgt een eigen pagina op de Goudse kabelkrant.

De marathongroep beleefde een goed jaar.

Alain van Hoof schreef hierover – namens de marathoncommissie – het volgende:

Het seizoen 1994-1995 was voor de 22 leden van de marathon-trainingsgroep een succesvol jaar. Tijdens de zondagavond baancompetitie marathon op de ijsbaan in Utrecht zijn zeer goede resultaten geboekt waaronder:  een eerste plaats bij de dames voor Lineke v.d. Burg, een vierde plaats bij de heren klasse C3 voor Pieter Clausing en bij de klasse C2 voor Willem Steenbergen. Deze successen zijn een logisch gevolg van de trainingen van Thom Dessing en Dick Bouwman. Door de verschillende interesses van de groepsleden zijn/waren er verschillende trainingsvormen op de week basis mogelijk: fietsen, skeeleren en droogtraining. Opvallend mag wel genoemd worden dat, ondanks het vierjarig bestaan van de marathon-trainingsgroep, dit het eerste jaar is waar de groep ook als zodanig door omstanders wordt gezien. De marathon-groep is op de ijsbaan van Utrecht bekend als “de mannen/vrouwen van Gouda”. Dit is denk ik te wijten aan het feit dat de sponsoring van de marathon-groep een herkenbaar uiterlijk aan de groep heeft gegeven maar dat ondanks de afwijkende “Gouda-kleuren” de band met SC Gouda steeds duidelijk naar voren blijft komen.

Jeugdschaatsen

Er ontstaat een wachtlijst. Het maximum aantal van 160 kinderen is aangemeld. Er komen twee nieuwe prijzen bij voor de kinderen. De houten schaats bokaal voor de snelste schaatser op houten schaatsen en de techniekprijs voor de oudere kinderen.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1994-1995

Andrea Nuyt NK Afstanden 10e plaats 1500 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 11e plaats 3000 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 12e plaats 5000 meter
Andrea Nuyt NK Allround 6e plaats
Andrea Nuyt NK Allround Neosenioren 2e plaats
Andrea Nuyt NK Sprint 6e plaats
Andrea Nuyt NK Supersprint 3e plaats
Emiel de Jager NK Allround 7e plaats
Emiel de Jager NK Sprint 7e plaats, 2e op 1000 meter
Emiel de Jager NK Supersprint 14e plaats
Emilie Gale Nederlands Pupillen-toernooi 4e plaats
Ilse van der Gaag NK Allround 6e plaats
Marijke Kulik NK Allround 15e plaats
Suzette van der Ham NK Korte Baan 12e plaats
Suzette van der Ham NK Supersprint 16e plaats