16 maart 2011 · in Jaaroverzicht, Jaren 90 · geen reacties

Op inititief van een aantal leden onder aanvoering van Thom Dessing besluit het bestuur tot oprichting van een aparte marathontrainingsgroep, naast de trainingsgroepen voor langebaanschaatsers en recreanten. Hiermee werd ingespeeld op de toenemende belangstelling onder de leden van deze tak van schaatsbeoefening. Op deze wijze kon tevens aan die seniorleden die om wisselende redenen met langebaanschaatsen wilden stoppen, een alternatief worden geboden.

Jan Gründlehner treedt af na zeven jaren voorzitterschap. Er was geen kandidaat voor zijn opvolging.

Vetbaltoernooi en clubontmoeting

Het voetbaltoernooi beleefde haar eerste lustrum. Hieraan nemen deel: De Lekstreek, NiNo, Deventer IJsclub, Amsterdamse Schaatsclub en Schaatsvereniging Rotterdam.

Technische commissie

De technische commissie krijgt een nieuwe impuls. Naast de oudgedienden Ed Teunissen, Joop Scholten, Hans Maas en Jos van Dijk was er nieuwe instroom door Gert Nuyt, Bertus Stolle, Bert Maas, Eric Lutterman en Jan Revet. De TC zag zich dit seizoen geconfronteerd met de volgende uitdagingen:

  • vacatures in het trainersbestand
  • juryproblemen
  • het ontwikkelen van een technisch beleid, gericht op de verschillende ontwikkelingen in sportbeoefening binnen de vereniging

Jeugdschaatsen

Dick Bouwman slaagt voor de JSL-cursus.  De belangstelling hiervoor was in de voorgaande jaren wat afgenomen. Om de begeleiders zo goed mogelijk te ondersteunen werd daarom  een handboek gemaakt. Van de informatiebijeenkomsten voor JSL-ers in Utrecht vond er dit seizoen slechts één plaats. De jeugdschaatscommissie is verheugd met de ontwikkeling van het aantal jeugdschaatsers (nu 130), maar maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het aantal (gediplomeerde) begeleiders. Er is dit seizoen geen clubontmoeting met Vught. Het aantal leden van de ijsclub ‘De IJzeren Man’ is dramatisch gedaald. Er komen steeds meer mogelijkheden voor de oudste jeugdschaatsers om aan echte wedstrijd mee te doen.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1991-1992

Marijke Kulik  NK Junioren  8e plaats
Colinda den Dijker  NK Junioren  8e plaats
Andrea Nuyt  NK Afstanden  10e plaats 500 meter
Monique Cammeraat  NK Junioren  3e plaats