16 maart 2011 · in Jaaroverzicht, Jaren 80 · geen reacties

De club kijkt terug op een goed jaar met vele activiteiten en met name bij de jeugd goede resultaten. Ook in financiële zin is de club gezond. Dit alles is het werk van de ongeveer 60 vrijwilligers die de club kent.

Schaatsclub Gouda voetbaltoernooi

Omdat het jaarlijkse voetbaltoernooi van IJBM niet meer wordt gehouden, overweegt de ontspanningscommissie dit nu zelf te gaan doen. Een dergelijk toernooi is een mooie gelegenheid om te ‘netwerken’ en relaties aan te knopen met schaatsclubs op andere banen. SV DONK blijkt bereid om als gastheer op te treden van een voetbaltoernooi dat uiteindelijk tien keer georganiseerd zou worden. Er werden zeven clubs uitgenodigd, die prima werden verzorgd. Ontvangst met koffie en stroopwafel, een lunch én de mogelijkheid om na afloop mee te doen aan de barbecue. Het bleek ook bijna altijd schitterend weer op de derde zondag van mei.

Records

Dit seizoen werden 393 persoonlijke records verbeterd. Met name de groep van trainster Sylvia Gründlehner boekt opvallende resultaten. Aan de baankampioenschappen mochten 22 leden meedoen, maar helaas was er slechts belangstelling bij 17 deelnemers. Bij de pupillen en de junioren C en D behaalden wij 6 van de 18 beschikbare medailles bij de 20 deelnemende verenigingen. Bij de baancompetitie werden de pupillen en de junioren C en D met glans eerste met 15 punten voorsprong. De andere junioren en senioren werden 5e met 57 punten achterstand op nr. 2, waarbij de meeste punten verloren gingen bij de senioren en de dames.

Kampioenschappen

Behalve Ingrid Paul en Gerrit Molenaar, die hun eigen wegen volgen, deden 2 leden mee aan de Zuid-Hollandse kampioenschappen, 4 aan de Gewestelijke Kampioenschappen en 4 aan de Nederlandse Kampioenschappen. Ook een aantal baanrecords kwam op naam van onze leden. Gewestelijk werden er medailles gewonnen door Andrea Nuyt, Colinda den Dijker en Monique Cammeraat. Op de Nederlandse kampioenschappen won Andrea Nuyt een medaille, terwijl de overige resultaten daarbij prachtig waren. Bij een interclubwedstrijd in Amsterdam in november werden wij nog 6e. In de loop van het seizoen gingen de prestaties met sprongen omhoog. Bij een interclubwedstrijd in maart in Deventer behaalden wij zelfs een 2e plaats.

Aanvragen abonnementen

In het clubblad verschijnt een artikel met als titel: “Schaatsen! Met welk doel?”. Hierin worden de leden gevraagd zich te bezinnen op het aanvragen van abonnementen. Dit geldt met name voor degenen die nauwelijks komen trainen en nooit wedstrijden rijden. Deze zouden anderen, die er wel meer voor over hebben, kunnen laten voorgaan. Animo voor het schaatsen is er genoeg. Helaas is er nog altijd onvoldoende ijs. De baan in Capelle ligt er nog steeds niet, hoewel de plannen daarvoor nog wel bestaan.

Clubblad

De redactie is van plan het logo van de club te wijzigen, althans hiervoor een voorstel te doen. Op voorhand wordt besloten dat een nieuw logo niet noodzakelijk wordt geacht. Het blijkt dat de kopij voor het clubblad van de jeugdcommissie wel eens zoek raakt. Verder zijn er binnen de redactie minder activiteiten door de studie van de broers Revet. Hierdoor is het clubblad al twee keer te laat uitgekomen. Hoewel de studie uiteraard voorgaat, is het te laat verschijnen van het clubblad toch storend.

Diplomaschaatsen

Tijdens overleg met de schaatsclubs in Bleiswijk en Rotterdam bleek ook daar enige onvrede over de onderdelen van het diplomaschaatsen. Het uitgangspunt bij het jeugdschaatsen is de kinderen spelenderwijs het schaatsen bij te brengen. Echter moet er bij het diplomaschaatsen “op tijd” worden gereden. Binnenkort komen de bovengenoemde verenigingen en de SC Gouda weer bij elkaar om ideeën te vormen. Het zal lang kunnen duren eer de KNSB eventueel toestemming verleent voor een andere opzet. Daarom zullen de te vormen ideeën worden uitgevoerd, waardoor een besluit mogelijk kan worden afgedwongen. Consequentie is wel dat er voor het alternatieve diplomaschaatsen ook alternatieve diploma’s moeten worden afgegeven. De jeugdschaatscommissie gaat een en ander uitwerken.

Andere schaatsvormen

Andere schaatsvormen naast het langebaanschaatsen zoals shorttrack en kunstrijden worden in de statuten niet uitgesloten. Mede gezien de stijgende belangstelling voor het shorttrack, zou de SC Gouda dit misschien ook moeten gaan verzorgen. Het probleem hierbij is dat daarvoor wel extra mensen nodig zijn. Besloten wordt dit vooralsnog niet te doen en andere eventuele aanvragen door te verwijzen naar andere verenigingen.

Koffie buschauffeurs

Het blijkt dat de buschauffeurs ontevreden zijn omdat zij,  in tegenstelling tot vorig seizoen op de ijsbaan geen koffie meer krijgen. Dit lijkt kleinzielig, maar het is wel belangrijk omdat hun gedrag van invloed kan zijn op de jeugdschaatsers en begeleiders. Daarom wordt besloten koffie voor rekening van de vereniging te gaan aanbieden. Deze kosten, ongeveer  fl. 225,– per seizoen, zullen worden verwerkt in de contributies.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1988-1989

Andrea Nuyt NK Junioren? ?