16 maart 2011 · in Jaaroverzicht, Jaren 70 · geen reacties

In het clubblad wordt teruggekeken naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Tevreden wordt geconstateerd dat de ‘plannen van toen’ werkelijkheid zijn geworden. In vier jaar tijd is een trainingsgroepje uitgegroeid tot een volwaardige vereniging.

Bestuurswisseling

Voorzitter Dick van der Starre nam afscheid. Ook Gerard van Ettinger en Wieneke van der Starre zetten een punt achter hun bestuursloopbaan. Hiervoor in de plaats kwamen Fons van Kessel, Piet de Roon en Loes van Eijk. Jan Revet sr. werd de nieuwe voorzitter.

Op de ledenvergadering wordt de nieuwe trainingsopzet uiteengezet door Dick en Huib van der Starre. Door de grote toeloop van leden zijn de ‘actieven’ gesplitst in vier groepen. Huib van der Starre, Ad Bouwer, Loes van Eijk en Jan Bazen zijn de trainers.

Gouden Zadel

Om de contacten in de zomerperiode te onderhouden werd een bijzondere competitite bedacht. In eerste instantie betrof het een wielercompetetite, maar al snel zou de wedstrijdserie een meer ludieke invulling krijgen. De winnaar van deze zomercompetitie kreeg een speciale, door Jan Revet sr vervaardigde trofee, die vooral mooi was door zijn lelijkheid: het Gouden Zadel. Lees hier meer over het Gouden Zadel. Gerard van Oosten werd de eerste winnaar van het Gouden Zadel. Na een wielerwedstrijd van 50 kilometer, een tijdrit van 13 kilometer en een ploegentijdrit bleek Gerard sterker dan Friedel Slappendel, Wim van Duuren, Ad Bouwer, Geurt Pottuit, Piet de Roon, Dick van der Starre, Huig Bongers en Jaap Heikoop.

Van Parijs naar Reeuwijk

Joop van Veen reed met een groep per fiets van Parijs naar Reeuwijk (491 km). Steeds tegenwind, en maar een klein stukje voor de wind;  toen ze verkeerd gereden waren.

Fietselfstedentocht

In het Pinksterweekend werd weer een Elfstedentocht op de fiets georganiseerd. Deze recreatieve tocht is ongeveer 200 kilometer lang en moet in een bepaald tempo afgelegd worden. Hardrijden is er niet bij! In de vereniging gaan stemmen op om aan deze tocht deel te nemen. Vele leden hebben al een racefiets. Een mooie gelegenheid dus om gezamenlijk te trimmen en een mooie omgeving te zien. De coördinator van deze tocht is Ad Bouwer. Zijn idee is om eerste Pinksterdag te vertrekken, te overnachten in kampeertenten en daarna te fietsen. Twee dagen dus. Volgens onze inlichtingen bestaat er belangstelling bij o.a. Ad Bouwer, Ad Dukker, Gerard van Oosten, Jaap Heikoop en Cor Groenendijk. Ook de baanpredikant voelt er wel iets voor. Belangstellenden gelieve zich in verbinding te stellen.

Actie bij Sporthuis Revet

Sporthuis Revet gaf gelegenheid gratis “Schaatsclub Gouda” op het trainingsjack te drukken.

Wisselbeker

Thomas Henrich stelde een wisselbeker beschikbaar voor het jeugdschaatsen. De beker is voor de beste jeugdschaatsers van een plaats. De tijdens het diplomaschaatsen gemaakte tijden zijn bepalend voor het klassement. De eerste keer werd de beker gewonnen door Nieuwerkerk a/d IJssel met onder andere de volgende jeugdschaatsers: Rene van Oosten, André van Oosten, J.P. Baas, Erik Aardoom en E. Carlier.

Clubkampioenschappen

De jeugdcommissie selecteert jeugdschaatsers om mee te doen aan de clubkampioenschappen. Er werd naar verluid speciaal gelet op snelheid en bochtentechniek. Veertien jongens en meisjes werden uitverkoren om mee te dingen naar deze prijs.

Gedicht

Toen lazen we het volgende, wat ook nu nog van toepassing is:

BESTUURDERS,
Als ze grappig zijn, zijn ze te familiair;
als ze te ernstig zijn, zijn het zuurpruimen;
als ze te jong zijn, weten ze van niets;
als ze te oud zijn, zijn ze oude knarren;
als ze met iedereen praten, zijn het kletsmajoren;
als ze niet praten, voelen ze zich te hoog;
als ze hun mensen kennen, dan zijn het hun vrienden;
als ze aan voorschriften vasthouden, zijn ze lastig;
als ze het niet doen, zijn ze te goedig;
als ze de ogen de kost geven, zijn het uitslovers;
als ze het niet doen, dan maken ze het zich te gemakkelijk.
Willen ze alle klachten voorkomen, dan moeten ze bezitten:
de wijsheid van Salomon, het geduld van Job, de huid van een olifant, de slimheid van een vos, en de moed van een leeuw.
WIE OH, WIE??

Weerprofeet

Dan hadden we ook nog een weerprofeet binnen de schaatsclub, zoals uit onderstaand stukje blijkt, maar tegenwoordig horen we “niets” meer van hem (zeker wel eens misgekleund?).

STRENGE WINTERS EN HUN PROFETEN.
De kansen op een echte winter met NATUURIJS zijn dit jaar enorm groot! Let u maar op het gedrag van de mollen en vleermuizen ’s nachts. “Als zij hun gewoonten gaan verliezen gaat het binnen 3 maanden hard vriezen.”

En wat dacht u van de volgende gegevens: “Veel noten, veel ijs in plassen en sloten” en “Plukt men veel peren, de jeugd kan schaatsen leren”. Nu waren er dit jaar veel peren en noten (denk maar aan de vele beukenootjes). Trouwens alle weerprofeten met reputatie uit Zuid-Duitsland, Groenland, Jokoharna, etc. spreken van een lange winter met bijzonder lage temperaturen! De Enkhuizer Almanak en Uw BLOEDEIGEN WEERPROFEET van Schaatsclub Gouda staan met hun voorspellingen hier ook volkomen achter.

De damesmode wijst ook helemaal in die richting. In de jaren dat de mode kort is zullen er nooit koude winters zijn. Gaat u maar na. Gelukkig zijn de dames nu weer wijzer!! De rokken worden langer, je kunt een strenge winter gewoon aan voelen komen.

Het hoge drukgebied, wat absoluut nodig is voor een vorstperiode, kwam dit jaar in maart en april. Dit was twee maanden later dan in mijn berekeningen geconstateerd. Gewoon te veel TEGENWIND geweest. Hopelijk blijven alle schaatsers(-sters) vertrouwen in mij stellen. Eén foutje moet U mij kunnen vergeven.

Laat ik afsluiten met nog twee oude gezegdes: “Is september behoorlijk nat, dan komen er kortebaanwedstrijden zat” en “Als ze ’s zomers niet naar het strand toe mochten, dan rijden ze ’s winters plassen- en molentochten”.
WAT DENKT U??????????????? GAAT HET VRIEZEN OF DOOIEN!!!!!!!!!!!!!!!!

Fout gewisseld

Op weg naar het “Heineken” Tournooi in Utrecht werd Thomas Henrich benadeeld bij het uitkomen van de buitenbocht op een rotonde in de stad Utrecht. Een lieftallige dame (leeftijd zo’n 22 à 23 jaar) rijdend in de binnenbocht, wist niet van welke kant hij kwam. Het kostte Thomas een achterlicht en 20 minuten oponthoud (schrijven, discussiëren, et cetera) in de Fiat van de bijzonder inschikkelijke jongedame. De schade werd op minnelijke wijze geschikt, zonder echter de getuigen, de heren Heikoop en Van Oosten, te hebben gehoord! Zij stonden buiten in de regen! Onze veteranen kwamen, door het zoentje van Miss Utrecht op de auto van Thomas, totaal onvoorbereid en veel te laat aan de start. De overwinningskus van Miss Heineken na de 25 ronden ging juist van start.

Kunstijsbaan in Rotterdam?

Het al dan niet komen van kunstijsbanen in onze regio loopt ook als een rode draad door de geschiedenis van de club.

EERSTE PAAL KUNSTIJSBAAN ROTTERDAM

Nog dit jaar zal, vlakbij het Ahoy sportcomplex in Rotterdam-Zuid, de eerste paal worden geslagen voor een tweede kunstijsbaan in Zuid-Holland. Na een mislukte poging van ijsclub “Kralingen”, krijgt het dichtstbevolkte gebied van Nederland eindelijk haar kunstijsbaan. Een echte 400 meter baan voor Rotterdam en het Rijnmondgebied. Een prettig vooruitzicht voor de schaatsjeugd, temeer nu de ijsclubbesturen van Midden-Holland besloten hebben, om als district het jeugdschaatsen te gaan bevorderen. E.e.a. werd besloten op de vergadering van 18 februari j.l.

Wanneer Rotterdam haar poorten opent van haar kunstijsbaan, waarschijnlijk in oktober 1976, krijgt de jeugdschaatscommissie van het district ”Midden-Holland” een derde mogelijkheid om haar jeugd te leren schaatsen. Voor het seizoen 1975-1976 zou, wat betreft de Uithof in Den Haag, het aantal jeugdschaatsers al verdubbeld kunnen worden. Ook daar kunnen wij gebruik maken van het jeugdschaatsen, georganiseerd door het gewest Zuid-Holland van de KNSB. Nu is Midden-Holland alleen vertegenwoordigd in Utrecht en wel door de Schaatsclub Woerden en Schaatsclub Gouda met respectievelijk 65 en 75 jeugdschaatsers. Wanneer de ijsclubs van ons ontwaakte district enige voorselectie zouden toepassen op natuurijs of op kunstijs (publieke uren) zou het gehalte van de jeugdschaatsers aanmerkelijk omhoog kunnen gaan. De leiders van het jeugdschaatsen zouden met talentvollere jeugd meer jongens en meisjes rijp maken voor een trainingsgroep. De rustige KNSB-uren (het jeugdschaatsen) zijn hier uitermate voor geschikt. Gaat u maar na, 300 kinderen op de baan en dan 8 – 10 per leider!

Bijzondere prestaties in het seizoen 1974-1975

Jan Bazen WK Sprint in Göteborg 10e plaats
Leo van Oosten NK Junioren 14e plaats
Peter van Oosten NK Junioren 17e plaats
Gert van Nieuwpoort NK Junioren 20e plaats