15 maart 2011 · in Jaaroverzicht, Jaren 60 · geen reacties

1967-1968 was een moeilijk seizoen waarin het clubblad slechts twee keer verscheen. Veel problemen binnen de vereniging ontstonden door het wisselen van trainers. Dit seizoen ging de wedstrijd op de ijsbaan “Daar bij die molen” door de invallende dooi niet door en werd er besloten de volgende clubkampioenschappen op een kunstijsbaan te verrijden (dit blijkt uiteindelijk pas in 1973 te lukken).

Het programma van de jaarvergadering, wat in juli in het clubblad wordt gepubliceerd, maakt vermelding van het agendapunt “bespreken van de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNSB”. De overgang van NVBHS naar KNSB lijkt hiermee een feit. In datzelfde clubblad wordt afscheid genomen van trainer  van Adrichem. Hij is inmiddels getrouwd en verhuisd naar Uithoorn en kan daarom geen trainingen meer geven. Als opvolger wordt later dat seizoen Thijs van Wageningen uit Nieuwerkerk a/d IJssel aangesteld.

IJsbaan

In september van dat jaar gingen alle medewerkers naar ”Daar bij die molen” om een baan uit te zetten. Dit waren toen o.a. Joop Scholten, Jantje Vermeulen, Bertus Koppendraaier, Hans Verdoold en Huig Bongers. Dit vergde – naar verluid – zeer veel inspanning.

Trainers

Na Paul Borsje nam secretaris Huig Bongers tijdelijk de teugels op de training in handen, terwijl er naarstig naar een andere trainer werd uitgekeken. Wij vonden Thijs van Wageningen, op dat moment hulptrainer in Rotterdam bereid tegen een kleine vergoeding, de training op zich te nemen. Al spoedig bleek dat dat een onzekere zaak werd door de werkkring van van Wageningen en doordat onze secretaris weer kwam opdraven.

Bestuurswijziging

Op de volgende jaarvergadering werd het bestuur als volgt gewijzigd : H. Bongers (voorzitter), S.Smit (secretaris) en J .M. Scholten (penningmeester). Afscheid werd genomen van Friedel Slappendel die door zijn drukke werkzaamheden steeds minder tijd had voor zijn taak als voorzitter. De leden stelden voor dat Friedel zijn zetel ter beschikking zou stellen aangezien er nieuwe kracht en glorie moest komen. Hij had een krachtige periode meegemaakt, maar deze dreigde nu af te brokkelen. We moeten bekennen dat met de heer Smit de beste man in het bestuur gehaald werd welke het bestuur zich maar wensen kon. Hiema werd, op aandringen van de nieuwe voorzitter, voorgesteld dat Huib van der Starre, op kosten van de vereniging, een trainerscursus zou gaan volgen. Voor zover hij niet in militaire diens was kon hij de trainingen dan op zich nemen.  Bij afwezigheid van Huib zou de heer Smit de training op zich nemen wat in de volgende seizoenen tot een gestadige groei leidde. Ondanks alle besognes werd er nog geschaatst ook. Jan Vermeulen reed 45.0 sec. op de 500 meter en werd 4e bij de Juniorenkanpioenschappen langebaan en 5e op de kortebaan. Huig Bongers werd bij de senioren 5e en 1e. Huib werd bij de Nederlandse kanpioenschappen voor junioren 4e en Jan Bazen 1e.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1967-1968

Jan Bazen NK Sprint 1e plaats
Huib van der Starre NK Junioren Langebaan 4e plaats